Đầu năm 2017, Mekong Sling xuất xưởng gần 40 tấn cáp thép cho khách hàng xây dựng.

big job cáp thép mekong sling

cap thep phi 45 mekong slingcap thep mekong sling

cap thep

cap thep

cap thep 3