Project Description

Dự án Mê Kông sửa chữa và kiểm tra thử tải tời phụ và móc cẩu phụ cho Công Ty Lam Son JOC vào tháng 6/2016.IMG_0992IMG_0995du anIMG_20160608_132951