Project Description

Dự án Kiểm định xích, ma ní, tăng đơ cho Tagi Logistics tại Cảng Lotus, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2016.