CHO THUÊ CÁC THIẾT BỊ:

Load cell 50 tấn:

Nhà sản xuất: EILON ENGINEERING

Chất liệu: thép, nhôm

Hệ thống: RON – 2501

Tải trọng làm việc: 50 tấn

SPOOLER 50 TẤN

Tải trọng 50 Tấn
Lực căng cáp: 1.5 – 15 Tấn (điều chỉnh theo cáp)
Cơ cấu truyền động: Mơ tơ thủy lực
Kích thước tang 3200mm đường kính x 3100mm chiều rộng
Tốc độ

 

 

 

 

600 m/1h (quấn vào)

300 m/1h (căng cáp)

Phù hợp cho vận hành Trong khu vực không nguy hại hoặc nguy hại
Cấu trúc Tiêu chuẩn đi biển
Kích thước chung LWH:6.1×2.4×3.0m 05m (chưa bao gồm bộ phận phụ trợ)
Tổng trọng lượng 10 Tấn (chưa bao gồm tang)
Chứng chỉ KĐ2 (hoặc DNV khi có yêu cầu)

TỜI THỦY LỰC 6 TẤN

Tải trọng làm việc khi kéo – Lớp thứ nhất

– Lớp trên

8 Tấn

6 Tấn

Tải trọng lớn nhất 300 m cho cáp phi 18mm
Cơ cấu truyền động Mơ tơ thủy lực với hộp số Planetary
Tốc độ 10-30 m/ phút
Cấu trúc

 

 

 

 

Trong khu vực không nguy hại hoặc nguy hại
Phù hợp cho vận hành Tiêu chuẩn đi biển
Cơ cấu truyền động Thủy lực
Kích thước chung LWH: 1.16×0.96×1.05m (chưa bao gồm bộ phận phụ trợ)
Tổng trọng lượng 1.5 tấn (chưa bao gồm cáp)
Chứng chỉ KĐ2 (hoặc DNV khi có yêu cầu)

TỜI THỦY LỰC 10 TẤN

Tải trọng làm việc khi kéo – Lớp thứ nhất

– Lớp trên

15 Tấn

10 Tấn

Tải trọng lớn nhất 400 m cho cáp phi 28mm
Cơ cấu truyền động Mơ tơ thủy lực với hộp số Planetary
Tốc độ 10-30 m/ phút
Cấu trúc

 

 

 

 

Trong khu vực không nguy hại hoặc nguy hại
Phù hợp cho vận hành Tiêu chuẩn đi biển
Cơ cấu truyền động Thủy lực
Kích thước chung LWH:1.45×1.16×1.27m (chưa bao gồm bộ phận phụ trợ)
Tổng trọng lượng 2.2 tons (chưa bao gồm cáp)
Chứng chỉ KĐ2 (hoặc DNV khi có yêu cầu)

TỜI THỦY LỰC 20 TẤN – 400

Tải trọng làm việc khi kéo – Lớp thứ nhất

– Lớp trên

30 Tấn

20 Tấn

Tải trọng lớn nhất 400 m cho cáp phi 38mm
Cơ cấu truyền động Mơ tơ thủy lực với hộp số Planetary
Tốc độ 10-20 m/ phút
Cấu trúc

 

 

 

 

Trong khu vực không nguy hại hoặc nguy hại
Phù hợp cho vận hành Tiêu chuẩn đi biển
Cơ cấu truyền động Thủy lực
Kích thước chung LWH:1.46×1.47×1.27m (chưa bao gồm bộ phận phụ trợ)
Tổng trọng lượng 3.5 tons (chưa bao gồm cáp)
Chứng chỉ KĐ2 (hoặc DNV khi có yêu cầu)

TỜI THỦY LỰC 20 TẤN – 600

Tải trọng làm việc khi kéo – Lớp thứ nhất

– Lớp trên

30 Tấn

20 Tấn

Tải trọng lớn nhất 600 m cho cáp phi 38mm
Cơ cấu truyền động Mơ tơ thủy lực với hộp số Planetary
Tốc độ 6-20 m/ phút
Cấu trúc

 

 

 

 

Trong khu vực không nguy hại hoặc nguy hại
Phù hợp cho vận hành Tiêu chuẩn đi biển
Cơ cấu truyền động Thủy lực
Kích thước chung LWH:1.6×1.47×1.45m 27m (chưa bao gồm bộ phận phụ trợ)
Tổng trọng lượng 4.5 tons (chưa bao gồm cáp)
Chứng chỉ (hoặc DNV khi có yêu cầu)