Mekong Sling chuyên cung cấp xích neo tàu và các phụ kiện đi kèm:

-Xích có ngáng

-Xích không ngáng

-Ma ní nối xích chữ D

-Mắt béo

-Ma ní củ xoay

-Củ xoay

….